CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HÀ NỘI VÀNG
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 043.2006941
Email: hgivietnam@gmail.com